Iz velegrada.


(Poslanica jednome prijatelju.)

Teško mi je, da ti kažem pravo,
Teško mi je u tudjemu svietu;
Što pojedem, sve mi je krvavo,
Što popijem, sve mi je bljutavo,
A što platim, sve mi je oteto.

Teško mi je, vidiš, mili druže!
Ali što ću, kada biti mora,
Ovdje meni ne mirišu ruže,
Ovdje mene djevojke ne kruže —
Krasne vile iz našijeh gora.

Pa da pjevam, što ću, kad se ne da,
Vila moja u toj buci driema,
Iznemogla, umorna, blieda
Kao baba oškrapana sieda, —
Ma ni iskre poezije nema!

Blistava je slika velegrada,
Puna pompe i nadutog sjaja,
Puna blata i plinskoga smrada,
Puna boli, nevolja i jada,
A to moju dušu ne opaja.

Moja vila za cviećem žudi,
Pegaz hoće svježe — naše trave,
Javor-gusle traže naših ljudi,
Mlado srce za djevojkam ludi,
Koje slave glase iz dubrave.

A ovdje je sve niemo za me,
Zadahnuto modernom manirom,
S djevojkom se umaraš od čame,
Mlada žena ubija ti plame,
A s babama valja sjedit s mirom.

Ton današnji tako propovieda,
Čovjek treba da se po njem vlada;
Moj bon tone, moja sliko blieda!
Ko je izvor tolikih bieda,
I pokora ovog velegrada?

E, ko ne bi u očajnost pao,
Kad sve vidi, što se tude zbiva,
„L'esprit moderne" svietu je dao
Ono, što je najbolje imao,
„Eldorado" slika mu je živa!

Mili druže, ne pitaj me više,
Teško mi je, vjeru ti zadajem!
„Parfume d'amour" ovdje ne miriše
Sve za zlato i za pompu diše,
A ja čeznem za našijem rajem.

Jedva čekam na čas željkovani,
Da se vratim svome zavičaju,
Da u onoj čarobnoj nirvani
Osvanu mi svjetliji dani
Ko grješniku u božanskom raju.

Mirza Safvet,1896.g.

Komentariši