Tko je bombardirao Sarajevo i druge hrvatske gradove?

Prepustivši europski jugoiztok boljševizmu,London se odrekao "Jugoslavena"

Što je »maršal« Tito, odnosno Josip Broz, obrazovao neku svoju šumsku »vladu«, sastavljenu od komunista i komunističkih prirepaka, to samo po sebi niti je zanimljivo, niti važno. Jednom je on već bio sastavio neku svoju »vladu« i to u Bihaću, za kratkotrajnog banditskog boravka u ovom težko izkusanom gradu. Kada su banditi iztjerani iz Bihaća, nestalo je i te »vlade«, unatoč tome, što joj je jedan od počastnih predsjednika bio Stalin, a od pokrovitelja sovjetski maršal Timošenko.

Zanimljivo u ovom slučaju je to, da je ova najnovija komunistička šumska »jugoslavenska vlada« obrazovana neposredno poslije sastanka u Moskvi i Teheranu, kamo su zapadne »demokratske« plutokracije došle, da prime na znanje Stalinove zahtjeve. Obrazovanje Brozove »vlade« u ovom času najbolje pokazuje, da su zapadne »demokratske« plutokracije izručile cielu »Jugoslaviju« boljševizmu, skupa s cielim onim ostalim prostorom, preko kojeg bi sovjeti imali kopnenu vezu s »Jugoslavijom«.

LONDON NAPUŠTA PETKA KARADJORDJEVIĆA

Zanimljivo je takođjer, da je londonski krugoval objavio manifest te najnovije šumske »vlade«, nazivajući je »pravom jugoslavenskom vladom«, u kojoj da su zastupane »sve jugoslavenske stranice« i »sva plemena«. Po ovom manifestu predsjednik je te »vlade« stari dr Ivan Ribar, »bivši predsjednik jugoslavenskog parlamenta«, dok je Tito, odnosno Josip Broz, »maršal, vrhovni zapovjednik narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda, ministar vojske i mornarice ".. Srbe u »vladi« predstavlja izmedju ostalih beogradski židov Mošo Pijade, koji se sada zove »Miso«. Na ovaj način London cielom svietu daje do znanja, da više kairsku »vladu« malog Petra Karadjordjevića ne priznaje »legalnom vladom« Jugoslavije.

PROSVJED KAIRSKE »JUGOSLAVENSKE VLADE«

To je naravno uzbudilo kairske »jugoslavenske krugove«, kako je to javio kairski krugoval. Karadjordjevićevska se »vlada« stvarno odmah i sastala poslije ovog dogadjaja na "izvanrednu sjednicu" kojom je prigodom zaključila, da nikada ne će priznati svoju šumska konkurenciju. S te je sjednice izdano saobćenje, u kojemu se med ju ostalim kaže:

– »Ovaj pokret terorističkog nasiIja« — tu misle na partizane —-»ne predstavlja ni na kakav način demokratske i družtvovne pojmove našeg naroda, niti njegov nacionalni duh. Ovakvi pokreti unose zabunu u redove jugoslavenskog naroda i onemogućuju njegov jedinstvom odpor protiv okupatora. Ovakvi pokreti u najvećoj njeri dovode do unutrašnjih borbi, što je osnov neprijateljeve politike u zemlji. Ovaj je pokret u Jugoslaviji bio posljedica vanjske neprijateljske promiičbe, dok jugoslavenska vlada nije imala nikakvih javnih sredstava (public means), da stupi u doticaj sa svojim narodom«.

DRAŽA MIHAJLOVIĆ PROTIV PARTIZANA

Ujedno je i »ministar vojske i mornarice« Draža Mihajlović izdao saobćenje, da ne će nikakve suradnje s »narodnom oslobodilačkom vojskom i partizanskim odredima« u kojem naviešta daljnju borbu protiv njih.

TKO JE IZAZVAO BANDITSKU VOJNU?

Zanimljivo je svakako, da se Petar Karadjordjević sada uzbudjuje, što Tito i njegovi komunistički partizani predstavljaju »pokret terorističkog nasilja«. On je očigledno zaboravio, da je on prvi poslije sloma Jugoslavije iz Londona pozvao »Jugoslavene«, da ustanu i povedu banditsku vojnu, te da je na ovaj način on sam u najmanju ruku jedan od osnivača Titovih terorističkih dandi, s kojim je dulje vremena — tako dugo naime, dok su to sami ovi banditi htjeli — najprisnije suradjivao njegov »ministar vojske i mornarice« Draža Mihajlović sa svojim banditima. Staro je svakako izkustvo da: tko s djavolom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju.

»MARŠAL« TITO POZIVA »KRALJA« PETRA U ŠUMU

Nu, što je najljepše, to još dolazi: Londonski »Evening Standarda sada javlja iz Kaira, da je tamo stiglo izaslanstvo »nove jugoslavenske partizanske vlade«, da bi povelo razgovore s razkraljem Petrom Karadjordjevićem. List kaže,da je izaslanstvu povjerena zadaća, da zamoli »kralja«,da razpusti svoju izbjegličku vladu i da osobno ode u glavni stan partizanskog vodje »maršala« Tite, odnosno Josipa Broza. U slučaju, da ovi uvjeti budu prihvaćeni, veli list, partizani su spremni, da »zaključe mir s kraljem«, te da prime u svoju »narodno oslobodilačku vojsku« terorističkih bandi. Staro je svakako izkustvo da: tko s djavlom tikve sadi, o glavu nu se razbijaju.

»JUGOSLAVENI« SU BOMBARDIRALI SARAJEVO

Za sada medjutim »vojska« Petra Karadjordjevića, ne banditi Draže Mihajlovića, nego ona izvan granica, radi i djeluje po želji Titovih bandita. Poznato je, da je prije nekog vremena Tito izaslao svoje ljude, vjerojatno one iste, koji se; sada naiaze u Kairu, u glavni stan maršala Eisenhowera, da od njega uzmu novac i zatraže »oružanu pomoć«. Tu je pomoć Eisenhower svom maršalskom drugu Titi i pružiš bombardirajući na gangsterski način Sarajevo,Split, Dubrovnik,Šibenik,Zadar i druga hrvatska mjesta.

U sastavima terorističkih bombardera, koji su izvršili ta strahovita zvjerstva, nalazile su se,i četiri »leteće tvrdjave«, koje je u svoje vrieme —uz veliki prosvjed Titovih bandita— Roosevelt poklonio »jugoslavenskoj
vojsci. Ti »JUGOSLAVENSKI«ZRAKOPLOVI, KOJIH JE POSADA SRBSKA, BACILI SU BOMBE I NA SARAJEVO —

S lieta na Sarajevo, kako je londonski krugoval javio , nisu se povratila tri aparata, što je kasnije kairski krugoval nadopunio time,da se od četiri »jugoslavenske« leteće tvrđjave nije povratila jedna.Tako »vojska« Petra Karadjordjevica suradjuje, doduše posredno,s partizanima, jer su teroristički lietovi nad našim gradovima poduzeti na izričiti zahtjev partizana.

To trebamo mi Hrvati, a osobito svi Sarajlije, dobro zapamtiti

Komentariši